Jeneratör Setinizin Gücü Ne Kadar Olmalıdır ?

Jeneratör setinizin gücü ne kadar olmalıdır?
Jeneratör setinizin ne kadar güce ihtiyacı olduğunu belirlemek için sadece aynı anda çalışacak ekipmanın nominal gücünü değil, aynı zamanda özellikle ilk çalıştırmada pik güç tüketimini de (demuraj akımı) bilmelisiniz.
Örneğin, bir elektrik motoru ilk çalıştırmada nominal gücünün üç katına kadar tüketebilir. Alacağınız Jeneratör seti, aynı anda çalışması gereken tüm ekipmanların tükettiği pik gücü sağlayabilmelidir.
Dirençli ekipmanlar için (aydınlatma, televizyon, küçük elektrikli ev aletleri vb.) Jeneratör setinin gücü belirlenirken %30’luk bir güvenlik faktörü eklenmelidir. Endüktif ekipman için (yani elektrik motorları), tepe tüketimini hesaba katmak için nominal güçleri 3 ile çarpılmalıdır. Üç fazlı bir güç kaynağı sağlayan jeneratör setleri için güç, kilo-volt-amper (kVA) cinsinden belirtilir: buna görünür güç denir.
Doğru akım veya tek fazlı güç sağlayanlar için güç kW olarak belirtilir: buna aktif güç denir. KVA ve kW arasındaki fark, her faz arasındaki faz kaymasından gelir. Bu faz kaymasına cos φ (kosinüs phi) denir. Görünür gücünü ve cos φ değerini bildiğiniz bir jeneratör setinin aktif gücünü elde etmek için şu iki değeri çarpın, örneğin: 1 kVA x 0,8 = 800 W (genel bir kural olarak jeneratör setlerinin cos φ değeri 0,8’dir).
Genel olarak jeneratör seti üreticileri, sürekli gücü ve sınırlı bir süre için sürekli gücün yaklaşık %10’si kadar bir aşırı yüke karşılık gelen maksimum gücü belirtir.Bu maksimum güce de Standby gücü denir.