Jeneratör Yakıt Tankları

Jeneratörler, elektrik kesintileri sırasında elektrik üretimini gerçekleştirirler. Bu elektrik üretimi, yakıtın yanmasıyla oluşan mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle sağlanır.  Bu konuda daha detaylı bilgi için Elektrik kesintisi sırasında jeneratörde yakıt mevcut değilse jeneratör ihtiyaç duyulduğu durumda işlevini yerine getiremez. Bu yüzden böyle bir olasılığın ortaya çıkmasını önlemek için yakıt depolaması yapılmalıdır. Yakıt özel olarak tasarlanmış bir yakıt tankı içinde depolanır. Uygun yakıt tankı seçerken ve monte ederken çeşitli hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yakıt Tankı Kapasitesinin Belirlenmesi

Yakıt tankınızın kapasitesini belirlerken öncelikle yapmanız gereken, ne kadar yakıta ihtiyaç duyduğunuzu belirlemektir.  Aşağıdaki üç parametreyi tahmin ederek minimum depolama kapasitesini hesaplayabilirsiniz.

(1) Acil Stok: Aşırı tüketim ihtiyacında ve elektrik kesintisinden sonra yaşanacak gecikmelerde ne kadar yakıt gereklidir?

(2) Tedarik Zamanı: Yakıtınsatıcıdan, jeneratörün bulunduğu konuma tedarik zamanı ne kadardır?

(3) Tedarik Zamanı Depolaması: Satıcıdan yakıt tedarik edinceye kadar jeneratörü çalıştıracak yakıt miktarı ne kadardır?

Yukarıdaki üç parametreye bağlı olarak minimum depolama miktarı bitişikteki gibi belirlenmiştir:
Minimum depolama kapasitesi = Acil Stok + Tedarik Zamanı Depolaması

En uygun yakıt depolama kapasitesi ne kadardır?

Kısa süreli elektrik kesintileri durumunda, daha küçük bir depolama tankı, yakıt gereksinimi için yeterli olacaktır. Ancak, tankın küçük olması dolayısıyla çok daha sık ve az miktarlarda yakıt satın almanız gerekir.  Küçük tank dolayısıyla jeneratörü satın alırken maliyetiniz düşük olur; ancak sonrasında birim başına tüketilen yakıt miktarı daha fazla olur. Büyük depolama tankları, büyük ticari kuruluşlar veya elektrik kesintilerinin sık ve uzun yaşandığı bölgelerde kullanılır.  Bu durumda, daha az ve daha büyük partiler halinde yakıt satın alabilirsiniz.  Ancak, jeneratörü satın alırken maliyetiniz yüksek olur. Aynı zamanda bakım masrafları da uzun vadede yüksek olacaktır. Eğer tek seferde teslim edilecek yakıt büyük miktarlarda sipariş çünkü Öte yandan, birim başına tüketilen yakıt miktarı azalır. Ancak, yakıtın daha büyük bir miktarda depolamasından kaynaklanan tehlikelerden oluşacak gizli maliyeti de hesaplamanız gerekir.

Yakıt Tankları Türleri

Jeneratör yakıt tankları genellikle üç tiptir:

  1. Alt taban tankları
  2. Yeraltı depolama tankları
  3. Yerüstü depolama tankları

Alt Taban Tankları

1.000 galondan daha az yakıt depolayacaksanız, jeneratörün taban kısmını yakıt tankı olarak kullanılabilirsiniz. Adından da anlaşılacağı gibi, alt taban tankları jeneratör setinin taban yüzeyine sabitlenmiştir.  Alt taban tankları dikdörtgen kesitinde ve çift duvarlı tanklardır.  Bu durum, herhangi bir kaçağa karşı tankın dayanıklılığını arttırır.  Her iki tank da ağır çelik kaynak kullanılarak inşa edilmiştir.  Tank dolum sisteminin; tank % 95 dolu olduğunda giriş vanası otomatik olarak kapanacak şekilde tasarlanmış olması gerekir. Yükleme tamamlandıktan sonra birincil tank 5 psig’de ve ikincil tank da 3 psig’de test edilir.

Yeraltı Depolama Tankları

Yakıt 1.000 ‘den fazla galon saklamak gerekiyorsa, yeraltı depolama tankları veya yer üstü depolama tankları seçebilirler. Yeraltı depolama tankları onlar çevre korumalı, çünkü daha uzun bir yaşam kurmak ama olması daha maliyetlidir. Yeraltı depolama tankları cam elyaf takviyeli plastikten inşa edilebilir. Yapısal sağlamlığını sağlamak için böyle tankları genellikle çok yivli edilir. Alternatif olarak, yeraltı depolama tankları çelikten ama zemin sudan korozyona karşı uygun katodik koruma ile imal edilebilir. Aynı şekilde, jeneratör için yeraltı depolama tankından boru cam elyaf takviyeli plastik veya katodik korumalı çelik olabilir.

Yer altı depolama tankı sistemlerinde sızıntı ve döküntüler pahalı ve düzeltmek için zor olabilir. Bu tür sistemler taşma ve dökülme önleme ekipman ve prosedürler ile donatılmalıdır. En kötü durum senaryosunda, yeraltı depolama tanklarının kurulumu yakıt dökülmesi veya sızıntı sınırlı bir alana içerdiği şekilde olmalıdır. Bu nedenle, yeraltı alanı beton zemin ve duvarlar ile çevrilidir. Yeraltı depolama tankları bu alanda yüklendikten sonra, dış bölge kum ve çakıl ile doludur.

Yerüstü Depolama Tankları

Adından da anlaşılacağı gibi bu tanklar yerüstü zeminine monte edilir. Bu tankların yapısal özellikleri yeraltı tanklarıyla benzerlik gösterirken kurulum prosedürleri birçok farklılık gösterir. Bu durumun sebebi tehlikeleri en aza indirmek için dikkat edilmesi gereken farklı faktörlerdir. Yerüstü tankları çevredeki diğer tesislere de yayılma riski bulunan yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Bu nedenle bu tanklar, bu tür tesisleri etkilemeyecek uzaklıkta olmalıdır.  Oluşabilcek sızıntılar için tank etrafına hendekler inşa edilmelidir.   Hendeklerin hacmi genel olarak tank hacminin % 110’u kadar olmalıdır. Yer üstü depolama tanklarının, uygun koruyucu yapılarla, hava koşullarından korunması gereklidir.

Onaylar ve Standartlar

Yakıt tanklarının ve beraberindeki boru sistemlerinin, dizel jeneratör kurulumundan önce onaylanması gerekmektedir. Yalnızca  kapasiteleri düşük olan tankların onayları muaf olabilir.  Tankın yanında imalat çizimleri, boru tasarımı ve üreticinin kurulum talimatları gibi ürün bilgi ve formları tedarik edilmelidir.

Jeneratör yakıt tanklarının imalat ve montajı sırasında çeşitli standartların takip edilmesi gerekir.  Jeneratör yakıt tankları için NFPA ilgili bölümleri NFPA30 ve NFPA37’dir.