GJB1900

 

Standby kVA 1900
Prime kVA 1750
Engine Brand Baudouin
Engine Model 16M33G1900 / 5
Alternator Brand Maranello
Alternator Model M2000
Datasheets
Genset Datasheet Download
Engine  Datasheet Download
Alternator Datasheet Download
Panel Datasheet Download